Taivas ja pilvet heijastuvat rantaveteenKuva taivaasta?
(Kuva toimii linkkinä seuraavaan)

metavire © Satu Sihvo