Kuvaajan heijastus kalliorannan vedestäKuvaaja
(Kuva toimii linkkinä seuraavaan)

metavire © Satu Sihvo