Kuva toimii linkkinä seuraavaan.

____kuvakooste Buddha-patsaista_____


Kaifengin temppeleissä ei ollut kuvauskieltoa. Tässä koosteessa on kaksi kuvaa Kaifengista ja yksi Putuoshanista.

metavire © Satu Sihvo