Kuva toimii linkkinä seuraavaan.

___kuvalinkki - moderni Buddhapatsas______

Tämä patsas lienee 1900-luvun loppupuolelta.

metavire © Satu Sihvo