Kuva toimii linkkinä seuraavaan.

Kansallispuiston luonnonvesiallas

Than Bok Khoranen kansallispuiston vesialtaita. Matkan järjestäjien aikataulu meni uusiksi, koska halusimme vain uida ja kuvata.

Kkansallispuiston luonnonvesiallas

metavire © Satu Sihvo