Kuva toimii linkkinä seuraavaan.

Kansallispuiston luonnonvesiallas

Than Bok Khoranen kansallispuiston vesialtaita. Sadevettä vuoristosta.

metavire © Satu Sihvo